Tag Archives: ánh sáng

Ánh sáng trong thiết kế nội thất

Ánh sáng trong thiết kế nội thất
Ánh sáng góp phần quan trọng trong việc thiết kế nội thất, dù nó là ánh sáng trắng hay vàng, ánh sáng mờ ảo hay lung ...