Tag Archives: nội thất ánh sáng

Nội thất ánh sáng phòng khách

Nội thất ánh sáng phòng khách
Ngoài việc sử dụng ánh sáng tự nhiên để giúp giải phóng bớt khí độc và mang lại sự cân bằng cho phòng khách, thì việc ...

Ánh sáng trong thiết kế nội thất

Ánh sáng trong thiết kế nội thất
Ánh sáng góp phần quan trọng trong việc thiết kế nội thất, dù nó là ánh sáng trắng hay vàng, ánh sáng mờ ảo hay lung ...