Tag Archives: thành cổ

Thăm thành cổ Nijo ở Kyoto

Thăm thành cổ Nijo ở Kyoto
Thành cổ Nijo là một khu thành quách rộng lớn thuộc Kyoto, Nhật Bản. Thành cổ này bao gồm hai vòng tường thành kiên cố, lâu ...