Tag Archives: thủ đô Rome

Vatican cội nguồn của Giáng sinh

Vatican cội nguồn của Giáng sinh
Tòa thánh Vatican nằm lọt trong thủ đô Rome của nước Italy, diện tích chỉ 0,44 km2, biên giới là tường cao bao quanh dài tổng ...